DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH – MÔN SINH HỌC 12 | Chuyên Đề: Sinh thái học quần xã sinh học#ctvcamau #daipt-thcamau #camautv #sinhhoc12
Các bạn xem thời khóa biểu:
Thứ 3: 16h00 – VĂN
Thứ 5: 16h00 – TOÁN
Thứ 7: 16h00 – TIẾNG ANH
———————————————-

Thứ 2: 8h15 – VĂN | 14h10 – Vật Lý
Thứ 3: 8h15 – TIẾNG ANH | 14h10 – SINH HỌC
Thứ 4: 8h15 – VĂN | 14h10 – TOÁN
Thứ 5: 8h15 – TIẾNG ANH | 14h10 – HÓA HỌC
Thứ 6: 8h15 – TOÁN | 14h10 – LỊCH SỬ
Thứ 7: 8h15 – GDCD | 14h10 – ĐỊA

———————————————–
Xem trực tuyến:

Tải App CTV Online
App Store:
Google Play:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *