Dạy Chứng khoán cơ bản dể hiểu2 sách nói rõ 7 phương pháp mua cổ phiếu, về Chứng khoán cơ bản , chuyên sâu , nói đánh giao dịch hàng hóa, Forex . Sách phù hợp điều kiện Vn , ( không phải sách dịch Mỹ viết dạng lan man không cụ thể ) Sách không có thị trường . 1 quyển 300 trang gồm 20 chương giá 2 quyển là 300.000đ, 1 quyển 160.000đ ship đến địa chỉ đt 0335821962

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *