Đặt giá thầu tay cách tối ưu chi phí quảng cáo hiệu quả trên Facebook | ADUCA AcademyBÍT THẦU TAY.
Bước 1: vào trình quản lý quảng cáo.
Link:
– Chọn tài khoản quảng cáo.
Bước 2: Khởi tạo chiến dịch mới.
Bước 3: Chọn page – Chọn bài viết có sẵn hoặc tạo mới bài viết quảng cáo.
Bước 4: Chọn nhóm quảng cáo
– Đặt ngân sách.
– Chọn vị trí
– Tuổi
– Target
Bước 5: Tính toán đặt giá thầu cho sản phẩm của mình.

Link fb: www.facebook.com/aduca.academy
Link fanpage: www.facebook.com/aduca.vn
Website: #aduca.vn

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

4 responses to Đặt giá thầu tay cách tối ưu chi phí quảng cáo hiệu quả trên Facebook | ADUCA Academy

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *