Đạo Luật Bảo Vệ Trẻ Em Dưới 21 Tuổi -CPSAĐạo Luật Bảo Vệ Trẻ Em Dưới 21 Tuổi -CPSA

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

5 responses to Đạo Luật Bảo Vệ Trẻ Em Dưới 21 Tuổi -CPSA

  1. Xin tặng công thức tính tuổi ngay cả lúc chưa mở hồ sơ CÔNG THỨC : Ngày Chấp nhận – Ngày Ưu tiên + 21 + ngày tháng năm sinh = Ngày tháng năm hợp lệ. ( Năm hợp lệ là ngày tháng năm phải complete your document và chờ đợi thư phỏng vấn ). Đến ngày tháng năm năm hợp lệ định mệnh không được phỏng vấn là out. TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý NGƯỜI LÀM CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ LUẬT SƯ LÀ TRẢ LỜI KHÔNG BIẾT PHẢI CHỜ MỞ HỒ SƠ MỚI BIẾT.

  2. Xin tặng anh công thức tính tuổi cho dù chưa được mở và completed hồi sơ interview : CÔNG THỨC Ngày Chấp nhận – Ngày Ưu tiên + 21 + ngày tháng năm sinh = Năm hợp lệ. ( Năm hợp lệ là ngày tháng năm phải complete your document và được phỏng vấn ). THỜI ĐIỂM NÀY KHÔNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN THÌ QUÁ TUỔI.

  3. Dạ cho em hỏi ; hồ sơ f4 . ngày ưu tiên 30/03/2009 , chấp thuận 30/09/2009 . bé sinh ngày 21/10/2009 . có nhận thông báo chuyển về LSQ Tp Hcm ngày 30/03/2019 . Xin cho hỏi bé có tên trong PV cùng Gđ không ạ ? Xin chân thành cảm ơn .

  4. Xin cho hỏi, bị những bệnh gì thì ko thể dinh cu theo diễn bao lãnh. Mong dược giải đáp. Xin cảm ơn

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *