Đàn khỉ cả 100 con biến mất bí ẩn | U Minh TVPeople say I’m a fool, feeding the monkeys is my pleasure, cho các con khỉ ăn làm tôi thấy vui

Tôi yêu động vật, tôi yêu con khỉ, vệc làm của tôi giúp ích cho việc bảo vệ động vật hoang dã, tôi làm video có ích, hãy Đăng ký kênh ủng hộ tôi, cản ơn mọi người.
I love animals, I love monkeys, my work helps protect wildlife, I make good videos, Subscribe to a channel for me, thank you.

#uminhtv​ #Cat​​ #Animalrescue​​ #Animalincrisis​ #monkey​ #카페사장봉자​ #devonrodriguez​ #aww​​ #animals​​ #cutecats​​ #cutedogs​​ #babyanimals​ #Nhactiktok​ #nhacbuon​ #nhactre​ #MediaPapa​​ #에버랜드​​ #생일축하챌린지​​ #축하영상

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

4 responses to Đàn khỉ cả 100 con biến mất bí ẩn | U Minh TV

  1. Tôi yêu động vật, tôi yêu con khỉ, tôi làm video có ích, hãy Đăng ký kênh ủng hộ tôi, cản ơn mọi người.

    I love animals, I love monkeys, I make useful videos, Subscribe to a channel for me, please, everyone.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *