Đảm bảo phòng chống dịch trong vận tải khách liên tỉnh| QTVSau một tháng không xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng, kiểm soát và dập thành công dịch Covid-19, từ 13/3, trừ các tuyến vận tải khách đi và đến tỉnh Hải Dương, hoạt động vận tải khách liên tỉnh tại Quảng Ninh đã được khôi phục trở lại với yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *