Đặc trưng kiến trúc Đền Hùng – Suối Tiên“Để bày tỏ tấm lòng tri ân đối với công đức của các vị vua Hùng đã có công lập quốc, Du Lịch Văn Hoá Suối Tiên đã khởi công xây dựng tượng vua Hùng vào năm 1996, sau đó tiếp tục cho xây dựng đền thờ vua Hùng và khánh thành vào năm 2002 nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương.”

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

One response to Đặc trưng kiến trúc Đền Hùng – Suối Tiên

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *