Cứ trên 5 triệu là ra ngân hàng | VTC1VTC1 | Bộ Tài Chính lấy ý kiến về việc giao dịch hàng hóa trên 5 triệu đồng thì phải qua ngân hàng, thay vì mức 20 triệu như trước.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *