[Cover] PHƯƠNG MỸ CHI x VŨ ĐIỆU RỬA TAY "GHEN CÔ VY"Hưởng ứng phong trào đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Biên đạo: QUANG ĐĂNG
Cover by: PHƯƠNG MỸ CHI

#phuongmychi #ghencovychallenge #corona

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *