Công nghệ: Chìa khóa của xã hội "không tiền mặt"VTC1 | Thói quan dùng tiền mặt trong hoạt động mua sắm của người dân Việt Nam đang dần thay đổi khi các ứng dụng công nghệ đang dần trở nên phổ biến,.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *