Cơ Sở Làng Nghề: Cắt Tóc Kim LiênTừ hàng Trăm năm nay Làng Kim Liên xưa (nay thuộc phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) đã nức tiếng xa gần với nghề cắt tóc vốn được người dân trong Làng gọi dí dỏm là nghề “vít đầu thiên hạ”.
Theo các cụ truyền lại, nghề cắt tóc bắt đầu từ ngày hội làng, có thầy địa lý Tả Ao đến dự. Lý trưởng đã nhờ thầy “xem” cho làng làm thêm nghề. Ông Tả Ao thấy làng có một số người làm nghề cắt tóc liền khuyên mọi người nên phát huy nghề này. Thế là ngài trấn yểm cho chúng tôi làm cắt tóc. Khi ngồi vào ghế cắt tóc, chúng tôi điều khiển thế nào người ta phải nghe theo, kể cả vua. Từ đó, làng cắt tóc Kim Liên trở thành nổi tiếng.

Chẳng thế mà người làng Kim Liên vẫn còn truyền tụng nhau đến tận bây giờ câu ca: “Giang sơn một tráp, gương, lược, dao/Giang tay gọt gáy khách anh hào/Dẫu thánh, dẫu tướng ta cũng mặc/Vít cổ vua xoay, chẳng sợ nào!”

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *