Cô hàng xóm nuôi ốc bưu đen và rắn hổ hànhốc bưu đen ấp từ trứng và ươm trong bể, NUÔI BẰNG BÈO
rắn hổ hành nuôi trong chuồng và cho ăn bằng chuột đồng
MUA ỐC CON: 0778791999 CHÚ 4 MỸ
#MEKONGCOUNTRYSIDE
#OCBUUDEN
#RANHOHANH

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *