Có 6 tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học | Kiên Giang có đề xuất lớp 9 đi học lại


#hoptv

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

2 responses to Có 6 tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học | Kiên Giang có đề xuất lớp 9 đi học lại

  1. UBND tỉnh Kiên Giang có thông báo cho học sinh lớp 9 đi học trở lại rồi nha các bạn | Chờ xem có pha lật kèo nào không 🤣🥰

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *