Chuyển tiền Quốc tế online qua OCB OMNI#OCB #nganhangphuongdong #OCB_OMNI

CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ & BÁN NGOẠI TỆ ONLINE QUA OCB OMNI

Khách hàng cá nhân có nhu cầu mua ngoại tệ và chuyển tiền đi nước ngoài cho các mục đích: du học, khám chữa bệnh, sinh hoạt phí (cho du học, chữa bệnh), trợ cấp thân nhân…

TIỆN ÍCH
– Chủ động thực hiện giao dịch tại bất kỳ địa điểm với giao dịch hoàn toàn online;
– Tiết kiệm thời gian, chi phí;
– Thao tác đơn giản, dễ dàng;
– Khách hàng có thể chuyển trực tiếp từ tài khoản ngoại tệ hoặc từ tài khoản; VND (OCB sẽ chốt bán ngoại tệ theo tỷ giá bán chuyển khoản niêm yết tại thời điểm KH đặt lệnh chuyển tiền);
– Chủ động trong việc cung cấp hồ sơ với danh mục thể hiện trên OCB OMNI;
– Có thông tin phí phải trả trước khi quyết định thực hiện giao dịch;
– Theo dõi, kiểm tra tiến độ xử lý giao dịch chuyển tiền trên OCB OMNI.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *