CHUYÊN ĐỀ: DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI – PHẦN 1 (Kỹ xảo xét dấu mọi đa thức)– Khái niệm về tam thức bậc hai
– Khái niệm nghiệm của tam thức
– Kỹ xảo xét dấu của tam thức bậc hai, của mọi đa thức bất kỳ
– Biện luận vị trí tương đối của đường thẳng y = m với Parabol P

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *