Chương II_2: Động học một chiều, tốc độ, vận tốc, gia tốcChương II, phần II môn CƠ HỌC CỔ ĐIỂN do giáo sư Walter Lewin (MIT) giảng dạy. www.mientayvn.com dịch và lồng tiếng.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *