Chương 4: Khai triển Taylor_Maclaurin

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

One response to Chương 4: Khai triển Taylor_Maclaurin

  1. giải thích kĩ hơn vd thứ 2 đc ko.. sao nhân 2 số hạng vs nhau mà ra đơn giản v. với khai triển vs cosx thì ban đầu k=0 thì phần tử đầu tiên = 1 chứ sao = u đc bạn

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *