CHUNG TAY CHỐNG DỊCH COVID-19: Tăng tốc ứng phó với dị.ch bện.hTại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid 19 gọi tắt là Ban Chỉ đạo vào sáng 18 3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Người…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *