Chúc Thọ Triều Khoa – Đạo Đức Thiên TônChúc Thọ Triều Khoa là một khoa nghi quan trọng trong Toàn Chân Đạo Giáo. Cứ vào tiền dạ Mỗ vị tổ sư thánh đản đại cát lương thần chi nhật, các đạo quán …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

6 responses to Chúc Thọ Triều Khoa – Đạo Đức Thiên Tôn

  1. Chí tâm quy mạng lễ THÁI THANH ĐẠO ĐỨC THIÊN TÔN chí cao chí thánh đại từ đại bi THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *