Chữa u tuyến giáp bằng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu (Hướng dẫn cụ thể dán cao lên các sinh huyệt).Để tăng cường khả năng trị bệnh bạn nên đánh 7 vùng bạch huyết trước khi ấn và dán cao lên các huyệt cụ thể.
Các huyệt cần tác động gồm có:
26, 104, 38, 39, 37, 40, 481, 50, 41, 233, 17, 85, 87, 8,12, 20, 235, 0.(chú ý huyệt 50 làm tăng huyết áp).

Xem thêm các bài viết Khỏe Đẹp: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *