Chữa bệnh bằng bấm huyệt (4) -Lương y Trần Dũng Thắng nguyenthe.aijsc.comChữa bệnh bằng bấm huyệt -Lương y Trần Dũng Thắng nguyenthe.aijsc.com
Đây là một trong 5 bài giảng của giáo trình Y HỌC DIỆN CHẨN BÙI QUỐC CHÂU được sự trình bày của Lương y Trần Dũng Thắng. Sau khi học xong giáo trình này , bạn có thể tự chữa bệnh, hoặc chữa cho người trong gia đình

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *