Chính sách pháp luật: Nhiều điểm mới trong luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)Ngày 1/1/2016, Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực thi hành với những quy định mới, sửa đổi, bổ sung về mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, chế độ lao động nam được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con, chế độ của cán bộ bán chuyên trách tại xã phường thị trấn…
—————————–
Nguồn: CanThoTV
Website:
Facebook:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *