Chế Phẩm Sinh Học sử dụng cho Cây Hồ TiêuChế Phẩm Sinh Học sử dụng cho Cây Hồ Tiêu

Chế phẩm sinh học là một loại men vi sinh, có nguồn gốc hữu cơ tự nhiên như các loại nấm, vi khuẩn, côn trùng nhỏ… có lợi cho sự phát triển của vật nuôi, cây trồng, môi trường sống xung quanh (không khí, nguồn nước, đất) mà vẫn đảm bảo cho sức khỏe con người. Chế phẩm sinh học có những tính năng nổi trội, như: Không làm hại kết cấu đất, góp phần tăng độ phì nhiêu của đất, tiêu diệt côn trùng, giảm thiểu bệnh hại, tăng khả năng đề kháng của cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao và chất lượng nông sản tốt, việc sử dụng chế phẩm vi sinh có ý nghĩa xã hội rất lớn.
Mục đích lớn hơn của việc sử dụng các chế phẩm sinh học này là thay đổi thói quen, ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

#ChePhamSinhHoc #VuonSinhThai #ChanNuoi #trongtrot #thuysan #chephamvuonsinhthai
HOTLINE: 0962.686.348

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

2 responses to Chế Phẩm Sinh Học sử dụng cho Cây Hồ Tiêu

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *