Chất lượng thi công chung cư golden land quá kémMưa gió to là dột , cửa sổ không kín gió lùa, gió rít ầm ầm không thể ngủ nổ

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *