Chất lượng không khí Hà Nội chạm ngưỡng nguy hạiVTC Now | Tại một số khu vực ở Hà Nội, tình trạng ô nhiễm không khí vượt ngưỡng tím, chạm ngưỡng nâu – ngưỡng nguy hại cho sức khỏe người dân.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

2 responses to Chất lượng không khí Hà Nội chạm ngưỡng nguy hại

  1. Nhưng người giỏi nhất thế giới làm cho những dong song và bầu trời do ban nhất thế giới vậy cung tu hao

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *