Chất gây ô nhiễm trong Môi Trường: Bạn có thể bị tiếp xúc như thế nào?Contaminants in the Environment: How Can I Be Exposed? (in Vietnamese): This video will show you where contaminants, such as PAHs, go when they enter …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

One response to Chất gây ô nhiễm trong Môi Trường: Bạn có thể bị tiếp xúc như thế nào?

  1. Mọi người hãy sử dụng những sản phẩm làm hoàn toàn từ tự nhiên, không hóa chất và tự phân hủy vỏ bên ngoài khi chúng ta xài hết sản phẩm. Hành động này góp phần giúp bạn cứu trái đất và chính chúng ta. Bạn quan tâm đến vấn đề này, vui lòng liên hệ Nhung ở Vĩnh Long, sdt: 0919041570 để biết thêm chi tiết.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *