chanh day bị nhện đỏ. bọ trĩ.cách phòng và trị bệnh.chanh dây bị nhện đỏ. bọ trĩ bọ xít gây hại thì sẽ ảnh hưởng tới nang suất. và lây lan mầm bệnh cho cây khác làm cho cây không phát triển binh thường….

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *