Chăn nuôi 1.500 vịt thịt 11 ngày tuổi chăn cám ViNa 385Các giống vịt:
Kỹ thuật chăn nuôi vịt:
Bệnh trên vịt:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *