CÂY ME BONSAI ĐẸP CỔ THỤCÂY ME BONSAI ĐẸP CỔ THỤ
Hôm nay vô tình mình quay được cảnh xe cẩu cây me bonsai cổ thụ xuống trồng, cây me khá to và đẹp.
#caymebonsaidepcothu #cachtrongcaymebonsai

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

18 responses to CÂY ME BONSAI ĐẸP CỔ THỤ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *