Vận Tải

Việt Nam châu Âu hóa phi đội vận tải cơ bằng A400M?

Việt Nam châu Âu hóa phi đội vận tải cơ bằng A400M? Sau chuyến thăm Việt Nam mới đây của chiếc A400M Atlas, dòng máy bay vận tải hạng nặng này của Pháp đã thu về nhiều nhận xét rất tích cực. Hiện tại xương sống đồng thời cũng là chủ lực của lực lượng […]