Vận Tải

Nga thử nghiệm máy bay vận tải dự định sẽ thay thế An-26

Máy bay vận tải hạng nhẹ Ilyushin Il-112V mới đây đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn đầu với mô hình thu nhỏ trong đường hầm gió. Các thử nghiệm được tiến hành trong đường hầm gió cận âm tại Viện khí thủy động lực học Trung ương (TsAGI), trên mô hình tỷ lệ 1:5, […]