Vận Tải

VIRUS CORONA: TÂY BAN NHA TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

Phong toản cách ly toàn quốc, đóng cửa biên gứi, tình trạng khẩn cấp, giới hạn đi lại, trường học đóng cửa… Trước đại dịch virus corona, mỗi nước ra các biện pháp riêng của mình nhằm giảm tốc độ lây lan cra dịch. Châu Âu giờ đã là tâm điểm của đại dịch. Nguồn: […]

Vận Tải

Định giá Cổ phiếu VHC (2020) – Trong Nguy thì có Cơ | AzFin

#VHC,#69cổphiếuhot, #AzFin Cổ phiếu VHC là một trong những cổ phiếu đầu tư để nhận cổ tức rất hấp dẫn cho nhà đầu tư những năm qua. Việc định giá cổ phiếu VHC được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm hiện nay bởi ảnh hưởng của dịch Covid19 tác động mạnh đến ngành thuỷ, […]