Thông Tin và Truyền Thông

TV số 1 thế giới

Vì Samsung tin rằng chỉ có chiếc TV sở hữu mọi tuyệt đỉnh công nghệ mới có thể truyền tải những xúc cảm tinh tế nhất. Một đỉnh cao công nghệ được mong đợi sau 50 năm, từ độ phân giải 8K với 33 triệu điểm ảnh đến trí tuệ nhân tạo AI Upscaling nâng […]