Ô Tô, Xe Máy, Xe Khác

Làm thế nào tạo phiếu thu tại eTop POS?

Shop có thể vào mục “Đơn hàng của tôi” để tạo phiếu thu cho đơn hàng. Xem hướng dẫn chi tiết dưới đây và tham khảo video trên nhé! – Vào chi tiết 1 đơn hàng và di chuyển đến phần Thanh toán. – Click “Tạo phiếu thu” và điền thông tin. – Click “Lưu […]