Khỏe Đẹp

MONG MỘT MÙA XUÂN – ĐĂNG PHƯƠNG

Đăng Phương – Nguyễn Đăng Tri – Quê Ưu Điềm, Phong Điền – Thừa Thiên. Học sinh Hàm Nghi, Quốc Học. Thi đỗ vào khóa 5 trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc; nhưng thích học Y Khoa để phục vụ tha nhân. Tốt nghiệp Y Khoa Huế năm 1971. Giảng viên Cơ thể học – […]