Công Nghiệp

Máy Hàn Nhựa PE

Thanks & Best Regards, Kpa Min (Mr) ******************************************************** DAIAN COMPANY LIMITED 36/30, D2 Street, 25 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City Tel : (84-8) 35 122 445 Fax : (84-8) 35 122 669 Website : www.mayhannhua.net Cell phone : 0914119688 Email: [email protected], cách hàn nhựa cứng. Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: […]

Công Nghiệp

Welding kỷ thuật hàn ngang 2G

CÁC VI TRÍ HÀN TRONG KHONG GIAN Phân lọai vi trí môi hàn trong không gian theo tiêu chuẩn Nga -Hàn sấp (hàn bằng) là những mối hàn phân bố trên các mặt phẳng nằm trong góc 0 60 độ -Hàn đứng (hàn leo ) là những mối hàn phân bố trên các mặt phẳng […]