Cap nhat thi truong FR12022021 BTC REEF GRT🐣 Bài 1: Lý thuyết cấu trúc thị trường phần 1 (
🐤 Bài 2: Chiến lược cái nêm
💰 Bài 3: Harmonic Pattern ABCD

🦇 Bài 4: Mô hình con dơi (The Bat Harmonic Pattern)

💰 Bài 5: Quản lý danh mục
💰 Bài 6: Mô hình vai đầu vai
💰 Bài 7: Thoát khỏi vị thế xấu khi đu đình
💰 Bài 8: Sử dụng sóng Elliot xác định xu hướng
🚀 Bài 9: Xây dựng hệ thống giao dịch

☁️ Bài 10: Ichimoku Cloud

💰 Bài 11: Mô hình con cua (The Crab Pattern)
💰 Bài 12: Chiến lược giao dịch theo trend Trade the Trend

🌈 Nếu bạn ủng hộ channel thì có thể đăng ký link Ref của nhóm ở đây
🌿 CTCK VPS (Phái sinh VN) nhập mã 7465 🌿
🌿 🌿
🌿 FTX (5% discount)
❤️ Binance (10% discount)

💰 Giao lưu nhóm Viettrader:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *