Cần Thơ, ngày thứ 17 thực hiện Chỉ thị 16 của TTCP.Trên cầu Đi Bộ Cần Thơ.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *