cách trồng cây ngò ôm rất đơn giản và cách bón phân cho cây mau lớn Ở nước🇺🇸 | trồng rau mầm không cần đất, trồng rau mầm không cần đất.

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

32 responses to cách trồng cây ngò ôm rất đơn giản và cách bón phân cho cây mau lớn Ở nước🇺🇸 | trồng rau mầm không cần đất

  1. vuön nha ban rong dep hii
    trong duöc nhieu loai ngô ôm
    de zay hè töi minh xe trong cam ön ban

  2. Like 30 +favoritado,excelente video a frase ENGRAÇADA do dia 24/11/19 É Se beleza fosse crime, minha vizinha seria inocente.

  3. Xin cảm ơn bạn hiền đã chia sẻ cách trồng các loại rau quả cho mọi người rất hữu ích !!!!!

  4. Anh chia sẻ cách trồng các loại rau và cách bón phân rất là chi tiết và hữu ích ,cảm ơn anh rất nhiều 👍👍👍🎁🤝🤝🤝🤝🤝

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *