Cách Sống Thánh lễ. Phần 2*Chúng con xin chân thành cảm ơn
-CHA PHỤ TÁ CĐCGVN-TÂY ÚC: LM MICAE PHẠM QUANG HỒNG
-LINH MỤC TIẾN SĨ PHÊRÔ TRẦN MẠNH HÙNG
-LM MÁT-THÊU NGUYỄN KHẮC HY
-VIETCATHOLIC NEWS: GIÁM ĐỐC & PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ SƯ ĐẶNG MINH AN VÀ
TOÀN BAN TRUYỀN THÔNG
-CÁC LINH MỤC, TU SĨ DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM
-CÁC LINH MỤC, TU SĨ TỈNH DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
-BAN TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỘI THÁNH MẪU: SAOMAI MEDIA
-LM GB NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG-CĐ ĐỨC MẸ LAVANG
-LM PHẠM TĨNH-GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LAVANG OREGON, USA
-CỘNG ĐOÀN VIỆT NAM GIÁO XỨ SAINT COLUMBA
-CỘNG ĐOÀN CTTĐVN LARGO-FLORIDA
-LM NGUYỄN QUỐC BÁ LINH CSsR
-LM JOSEPH VIET
-LM LÊ HỒNG MẠNH
-LM FRANCIS TRẦN QUẢNG CSsR
-LM LÊ QUANG UY, DCCT
Đã cho phép chúng con được chung sức chuyển tải TIN MỪNG đến khắp mọi nơi qua kênh CÔNG GIÁO-HIỆP THÔNG-CHIA SẺ
***Chúng con thay mặt cho các em mồ côi toàn thế giới (Qua WORLD VISION và các DÒNG TU tại VN) xin trân trọng cảm ơn QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ, QUÝ ÂN NHÂN, QUÝ CỘNG ĐOÀN các nơi đã tạo điều kiện để CĐ chúng con có cơ hội trao chén cơm, ly nước đến các em bất hạnh.
*Tổng hợp các bài giảng của Lm Micae Phạm Quang Hồng:
*Tổng hợp các bài giảng Tĩnh Tâm:
***CA ĐOÀN CECILIA PERTH
-Website:
-Facebook:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *