Cách Làm Tấm Chắn Bảo Vệ Giữa 2 Ghế Khách Bàn Nails Manicure [Tự Làm – DIY – Cho Tiệm Nails #4]Đây là cách làm tấm chắn ho/ách xì giữa 2 ghế khách của bàn Nails Manicure. Chuẩn bị để mở cửa tiệm trở lại!

Vật liệu gồm có:

– Nó giống giống cây đó nhưng tìm cái nào gỗ ép bột cưa, bèo nhất là $2.9 cây 8-ft
– 24×36 in poster frame ở Walmart $9.87:
– Keo Velcro 15ft tape $17.85:
– Keo 3M Command loại nhẹ hoặc vừa $9.99: or
– Spax #6 3/4″ hoặc 5/8″ screw:
– Spax #6 1.25″ screw:
– 5/8″ x 26″ hyco bar $1.24:

Dụng cụ khác:
– Cưa bàn DEWALT Jobsite Table Saw –
– Lưỡi cắt mịn Saw Blade ATB Ultra Fine –
– Máy khoan và súng impact combo DEWALT 20V MAX XR Cordless Drill Combo Kit (Made in USA) –
– Cưa mũ máy DEWALT Sliding Compound Miter Saw, 12-Inch (có cái Made in USA/Mexico/Taiwan) –
– Cưa mũ máy Hitachi 15 Amp 12″ Dual Bevel Sliding Compound Miter Saw with Laser Marker –
– Cưa máy cầm tay DEWALT 20V MAX XR Reciprocating Saw, Compact (Made in USA) –
– Cưa máy tròn cầm tay DEWALT 20V MAX 7-1/4-Inch Circular Saw with Brake –

#SneezeGuard; #CoughGuard; #SneezeShield; #CoughShield; #ManicureTableShield; #SneezeGuard4Customer; #PrepareForReopening

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

6 responses to Cách Làm Tấm Chắn Bảo Vệ Giữa 2 Ghế Khách Bàn Nails Manicure [Tự Làm – DIY – Cho Tiệm Nails #4]

  1. Hello anh cuộc sống Lê Gia em là fan cứng của anh em rất thích xem video của anh o bỏ sót video nào anh có thể cho em xin cái from để cho khách ký vào mỗi lần đến tiệm mình được o anh
    Thanks you anh ( Mike Nguyen [email protected] yahoo . Com)

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *