Cách gấp máy bay bay cao, xa đơn giản ai cung gấp và phi được ver 3 | Máy bay giấy | Gấp Máy BayCách gấp máy bay bay cao, xa đơn giản ai cung gấp và phi được ver 3 | Máy bay giấy | Gấp Máy Bay
– Các bạn thấy hay hãy đăng ký ủng hộ:
#gapmaybay #paperplane #cachgapmaybay

* Các kênh khác của tôi:
– Boomerang plane king:
– Phuc Origami:
– Paper boomerang airplane:
– Woo Airplane:
– Woo Airplane:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

One response to Cách gấp máy bay bay cao, xa đơn giản ai cung gấp và phi được ver 3 | Máy bay giấy | Gấp Máy Bay

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *