Cách đặt lệnh điều kiện chi tiết nhất trong đầu tư chứng khoánCách đặt lệnh điều kiện chi tiết nhất trong đầu tư chứng khoán

– Bán cổ phiếu: khi giá giảm nhỏ hơn hoặc bằng (mức giá nào đó) thì lệnh điều kiện sẽ kích hoạt và tự động bán
Ý nghĩa của lệnh điều kiện: phòng ngừa khi cổ phiếu giảm, nhà đầu tư không kịp theo dõi diễn biến giá trên thị trường.
– Mua cổ phiếu: cũng tương tự , nên áp dụng trong ngày giao dịch

Một số đặc điểm của lệnh điều kiện
Lệnh điều kiện chỉ được đặt được với loại lệnh Limit.
Lệnh sẽ được kích hoạt khi giá thị trường thỏa mãn điều kiện so sánh với giá kích hoạt mong muốn.
Ngày hết hạn là ngày lệnh chưa kích hoạt của Quý khách hết hiệu lực. Lệnh điều kiện chưa kích hoạt có hiệu lực tối đa 30 ngày lịch kể từ ngày đặt lệnh.
Khi đã kích hoạt (dù khớp hay không khớp, hoặc bị từ chối), lệnh sẽ tự động hết hiệu lực vào cuối phiên và không được kích hoạt lại.
VNDIRECT sẽ hủy tất cả các lệnh điều kiện với mã giao dịch không hưởng quyền để tránh rủi ro đầu tư cho Quý khách. Quý khách vui lòng tự quản lý lệnh với những mã giao dịch không hưởng quyền.
Trong trường hợp đặt trước phiên giao dịch, nếu lệnh được đẩy ngoài ý muốn của Quý khách, vui lòng hủy/sửa lệnh con đã kích hoạt.
Lưu ý: Trước giờ giao dịch, trong phiên ATO (sàn HOSE) và khi chưa có giá khớp đầu tiên của phiên giao dịch, giá tham chiếu sẽ được coi là giá khớp gần nhất, được dùng làm căn cứ kích hoạt lệnh.
Lệnh điều kiện hoạt động như thế nào ?
Lệnh điều kiện sẽ được thực hiện ở một mức giá cụ thể sau khi giá khớp thỏa mãn điều kiện kích hoạt (giảm xuống nhỏ hơn hoặc bằng/Lớn hơn hoặc bằng mức giá kích hoạt – tùy thuộc điều kiện khai báo khi đặt). Khi đó lệnh bán giới hạn sẽ được tự động đẩy vào hệ thống và có thể được khớp tại mức giá giới hạn đã đặt hoặc mức giá tốt hơn.

Ví dụ : Ngày 28/09/2017, giá đóng của của ACB là 20. Khách hàng đặt lệnh bán 5000 ACB giá 30.5 với điều kiện giá thị trường ACB nhỏ hơn hoặc bằng 30.5.
Ngày 29/09/2017, giá giao dịch trên thị trường đạt 30.5, lệnh trên sẽ được kích hoạt vì thỏa mãn điều kiện.

#dautuchungkhoan #chungkhoanvietnam #phunguyen

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

4 responses to Cách đặt lệnh điều kiện chi tiết nhất trong đầu tư chứng khoán

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *