Cách chuyển tiền để mua hàng online !

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

6 responses to Cách chuyển tiền để mua hàng online !

  1. Không có thẻ ngân hàng cũng đang lo lắng không biết chuyển tiền thế nào nhờ xem video của shop thanks

  2. Thực sự muốn mua hàng mà shop lại sợ boom hàng
    Đặt từ t2 đến t5 mà cuối cùng bảo chuyển tiền xong ms giao

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *