CÁCH CÂN BẰNG NHANH PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ CÓ MÔI TRƯỜNGCHÚC CÁC EM HỌC TỐT
MT HNO3, H2SO4
cách tính số oxi hóa:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

One response to CÁCH CÂN BẰNG NHANH PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ CÓ MÔI TRƯỜNG

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *