Cá Trê Laicá trê là loài cá da trơn sống ở dưới mặt bùn , nhưng đây là giống trê lai nuôi làm cảnh nên sống trến mặt đá

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *