C – Bài 9: Thứ tự ưu tiên của các toán tử.Hướng dẫn lập trình C căn bản. Lập trình c cho người mới bắt đầu. Thứ tự ưu tiên của các phép toán trong biểu thức toán học. toán tử ưu tiên, ưu tiên, thứ tự toán tử, thứ tự phép toán. tự học lập trình. Cprogramming for the beginner. operator precedence.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

4 responses to C – Bài 9: Thứ tự ưu tiên của các toán tử.

 1. cho mình hỏi e cũng vùa học c thôi mà e có 1 chương trình như sau :
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  int main()
  {
  int a=3;
  printf("%d %d %d ",a,a++,++a);
  printf("n%d %d %d ",a,–a,a–);
  printf("n%d %d %d ",a++,a++,a);
  getch();
  }

  Kết quả màn hình ra là 5 4 5
  3 3 5
  4 3 3
  và khi dùng float:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  int main()
  {
  float a = 3;
  printf("%f %f %f",a,a++,++a);
  printf("n%f %f %f ",a,–a,a–);
  printf("n%f %f %f ",a++,a++,a);
  getch();
  }
  kết quả lại là 5 4 4
  3 3 5
  4 3 3
  cái nào là đúng ạ theo em hiểu thì phải là kiểu thứ 2 nhưng vì sao ạ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *