BƯỞI DA XANH 4 Tháng Tuổi và Xịt Thuốc Phòng Trừ Sâu Hại Đúng CáchVideo cập nhật vười bưởi da xanh 4 tháng tuổi của kiến sinh farm. Bưởi da xanh là 1 loại cây trồng khá khó tính, vậy nên chúng ta cần biết cách chăm sóc. Trong video này kiensinhfarm mạn phép chia sẻ việc xịt thuốc trừ sâu bệnh hại trên bưởi da xanh.
Chúng ta cần tuân thủ nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc, đúng liều, đúng thời điểm và đúng cách.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

5 responses to BƯỞI DA XANH 4 Tháng Tuổi và Xịt Thuốc Phòng Trừ Sâu Hại Đúng Cách

  1. Không nên lấp đất vào gốc đâu anh vì như vậy cổ rễ bị nghẹt sau này khi cây nuôi trái rất dễ bị bệnh do nấm

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *