Nông Nghiệp

Bứng và trồng cây vú sữa k.h.ủ.n.g khỏi bó bầuCây này 3 triệu, công bứng và trồng 3 triệu, do đất xấu nên kỹ cách trồng và chăm sóc giai đoạn đầu.

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

3 Comments

  1. minhbang doan November 30, 2019
  2. long vương TV November 30, 2019
  3. lợi bình dương November 30, 2019

Join The Discussion