Bứng và trồng cây vú sữa k.h.ủ.n.g khỏi bó bầuCây này 3 triệu, công bứng và trồng 3 triệu, do đất xấu nên kỹ cách trồng và chăm sóc giai đoạn đầu.

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

3 responses to Bứng và trồng cây vú sữa k.h.ủ.n.g khỏi bó bầu

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *