BUIL đồ công thủ toàn diện cho Triệu Vân mùa 18 bất tử cân team kết thúc trận đấu nhanhCách lên đồ- Bảng Ngọc chuẩn cho Triệu Vân đi rừng: -Ngọc đỏ:5v chí mạng,5v công vly/x.giáp -Ngọc lục:10v công vly/x.giáp -Ngọc tím:10v công vly/ tốc chạy. #TriệuVân#LiênQuânMobile#TOP1VânCa#

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

12 responses to BUIL đồ công thủ toàn diện cho Triệu Vân mùa 18 bất tử cân team kết thúc trận đấu nhanh

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *